17 gener, 2018

Docència: Professor universitari i sector comerç

Professor de cursos i de mòduls universitaris:

 • Professor responsable dels mòduls "Benchmarking: experiència de gestió innovadora en centres comercials i associacions i institucions comercials" i "Creació de xarxes i mobilització d'associats" del "Programa de Desenvolupament de Gerents del Comerç Associat" de la Xunta de Galícia (Dirección Xeral de Comercio) i l'Escola de Negocis CaixaNova. 2010.
 • Professor responsable dels mòduls "Models de gestió" i "Gestió econòmica dels mercats" del Postgrau en Direcció i Gestió dels Mercats Municipals (Master City Retail & Management). Diputació de Barcelona i Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). 2010.
 • Professor responsable del mòdul "Ordenació comercial" del Postgrau en Innovació i Desenvolupament de Models Comercials Urbans (Master City Retail & Management). Diputació de Barcelona i Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). 2010.
 • Professor responsable del mòdul "Organització i administració dels mercats municipals (models de gestió)" del Postgrau en Direcció i Gestió de Mercats Municipals. Diputació de Barcelona i Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). 2009.
 • Professor responsable del mòdul de "Polítiques de màrqueting aplicades al comerç urbà", del Curs d'especialització "Formació de Gerents-Dinamitzadors de Centres Comercials Oberts". Generalitat de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya. 2003.
 • Coordinador i Professor del Seminari sobre Comerç Urbà del Postgrau en Direcció del Desenvolupament Local. Universitat Pompeu Fabra. 2000 2002.
 • Professor titular de Macroeconomia Avançada en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d'Anàlisi Econòmica). Curs 1993-1994.
 • Professor de Macroeconomia en l'MBA d'ESADE. Curs 1993-1994.
 • Professor associat de Macroeconomia en el BBA d'ESADE. Cursos 1990-1991 al 1997-1998.
 • Professor d'introducció a l'Economia en el Curs Pont de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d'Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials). Curs 1988-1989.

Formació a comerciants i a entitats de comerciants:

 • Formador responsable per sessions 1 i 2 (serveis de les associacions de comerciants i pla estratègic) del Projecte "Programa de Suport a les Associacions de Comerciants i Eixos Comercials" de la ciutat de Barcelona, organitzat per Barcelona Activa. 1a edició (any 2015) i 2a edició (2016).
 • Responsable de la impartició i moderador de la xerrada "Com generar noves idees per a esdeveniments ludico-comerciales", en el marc del projecte "Programa de Suport a les Associacions de Comerciants i Eixos Comercials" de la ciutat de Barcelona, organitzat per Barcelona Activa. 2015.
 • Professor responsable del mòdul "Dinamització comercial" (Área Temàtica "Regeneració Urbana") del Curs d'Especialització en Desenvolupament Econòmic Local de la Universitat Autònoma de Barcelona (Escola de Postgrau), organitzat conjuntament amb l'Ajuntament a l'Hospitalet de Llobregat, la Diputació de Barcelona i les Municipalitats iberoamericanes de La Paz, Canelones i Santa Tecla. 2012.
 • Professor responsable del "Curs de Formació i Intercanvi d'Experiències per a Gerents de Comerç Urbà de la Província de Pontevedra", organitzat per la Diputación de Pontevedra. 2010.
 • Dissenyador, coordinador i moderador de més de 150 sessions en els seminaris "Experiències de Dinamització Comercial", organitzats per la Diputació de Barcelona i adreçats a les associacions de comerciants de més de 25 municipis de la província de Barcelona. 1999-2003.