17 gener, 2018

Formació acadèmica

Postgrau en "Neuroeducació: aprendre amb tot el nostre potencial" (Neurociència aplicada a processos d'aprenentatge) per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Segona promoció, 2017

Coach certificat en "Coach per Valors" pel Doctor Simon Dolan, creador del concepte i de la metodologia "Coaching by Values. Primera promoció, abril 2013.

Diplomat en Tècnica Urbanística. Universitat Politècnica de Catalunya. 1990.

Economista col·legiat des del 1988, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Economia General, especialitats sector públic i economia aplicada). Universitat Autònoma de Barcelona. 1988.